Książki prawnicze nie należą do najtańszych. Dlatego jeśli już zdecydujemy się na zakup, to warto postawić na sprawdzone tytuły. Dalsza recenzja zainteresuje z pewnością wszystkich praktykujących zawód spod znaku Temidy, a w szczególności tych, którzy są na aplikacji adwokackiej i już w pierwszej połowie przyszłego roku będą musieli zmierzyć się z egzaminem końcowym…

W nasze ręce wpadł komentarz kodeksu cywilnego, którego autorami są Edward Gniewek i Piotr Machnikowski. Rzecz obszerna, nawet bardzo (ponad 2 tysiące stron), wydana przez C.H. Beck. Cena? 349 złotych. Czy warto zainwestować taką kwotę?

Trzeba przyznać, że w pierwszej kolejności po otwarciu komentarza rzuca się w oczy zdrapka, dołączona do książki. Powinna ona ucieszyć wszystkich zainteresowanych darmowym dostępem do Legalisa (System Informacji Prawnej), a dokładniej do wersji ujednoliconych: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa prywatnego międzynarodowego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu spółek handlowych. Jaki jest haczyk? Dostęp jest aktywny do 25 września 2018 roku. Ale nie ma co narzekać. W końcu darowanemu koniowi…

W komentarzu C.H Beck Kodeksu cywilnego rzuca się w oczy indeks rzeczowy, będący szalenie przydatnym dodatkiem.  Ale dla każdego praktyka prawa istotniejsza jest sama czytelność układu, a przede wszystkim merytoryka. A ta akurat tutaj nie zawodzi. Szesnastu autorów – ze szkoły wrocławskiej, jak sami o sobie piszą we wstępie – solidnie odrobiło zadanie domowe, tworząc biblię, którą śmiało można zaliczyć do kanonu literatury prawniczej.

Jest najnowsze orzecznictwo, omówiono najświeższe zmiany, tworząc 8. wydanie. Jest to szczególnie ważne, bowiem nowelizacje są znaczne. Jest to jedna z bardziej aktualnych pozycji na rynku.

Komentarz uwzględnia i omawia zmiany wynikające z:

 • noweli z 7.4.2017 r. dotyczącej odpowiedzialności solidarnej inwestora i podwykonawcy, zmiana weszła w życie w 1.6.2017 r.;
 • noweli z 16.12.2016 r. dotyczącej prokury, zmiana weszła w życie 1.1.2017 r.;
 • noweli z 5.9.2016 r., która ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do rozporządzenia eIDAS, zmiana weszła w życie 7.10.2016 r.
 • dodatkowo warto zapoznać się z prawem spadkowym  – tam również czekają nas nowe omówienia.

 

Drugi tytuł, który przyszło nam recenzować, to komentarz wydany również przez C.H. Beck do KPC, czyli Kodeksu postępowania cywilnego. Cena ta sama, a do tego równie obszerny, jak pierwszy tytuł (blisko 1900 stron) został napisany (2 autorów) przed przewodnictwem Andrzeja Zielińskiego, emerytowanego profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tym razem również znajdziemy zdrapkę (dostęp aktywny do 31 marca 2018 roku, uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych Kodeksu postępowania cywilnego, Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie, Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych, Rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, a także wszystkie akta wykonawcze do wymienionych ustaw). Uprzedzając pytanie, tak, tutaj również znajdziemy indeks rzeczowy. Co więcej, w związku z tym, że jest to pozycja wydana w ramach Komentarzy Kodeksowych, ujrzymy tutaj dokładnie ten sam czytelny układ, co w komentarzu do Kodeksu Cywilnego.

To wydanie również jest bardzo aktualne i odnosi się do świeżo wprowadzonych zmian, które również do błahych nie należą. Komentarz zawiera zmiany z 1 marca 2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 Art. 2) oraz zmiany z 2 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1527 wyrok TK). Co więcej komentarz uwzględnia wszystkie zmiany, które ukazały się od poprzedniego wydania, w tym wynikające m.in. z:

 • ustawy z 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.), która dotyczy dalszej informatyzacji postępowania cywilnego oraz licznych zmian obejmujących wyłączenie sędziego, dokumentów doręczanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, i in.;
 • ustawy z 11.2.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), która dotyczy wyłączenia z egzekucji świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń integracyjnych oraz świadczeń wychowawczych; a także wyłączenia spod egzekucji świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
 • ustawy z 11.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437), która dotyczy grzywny bez określenia jej wysokości, wtedy grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu Państwa;
 • ustawy z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996), która dotyczy zawieszenia przez sąd  na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego postępowania, w którym podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, jest stroną, a także jego podjęcia;
 • ustawa z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177), która dotyczy zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków oraz świadczeń, dodatków i innych kwot,
 •  ustawa z 5.9.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), zmiany dotyczą wprowadzania do postępowania systemu teleinformatycznego (m.in. opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:  pisma procesowego wniesionego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; wniosku złożonego do sądu rejestrowego drogą elektroniczną; Wypisów aktów notarialnych, wyciągów, odpisów i poświadczenia dokumentów) – ustawa wchodzi w życie 7 dni po ogłoszeniu,
 • a także zmiany dotyczące przepisów o formie czynności prawnych i o pojęciu dokumentu.
 • oraz zmiany stanowiące kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego; nowela wchodzi w życie 8.9.2016 r.

 

Warte uwagi jest również to, że w obu tytułach na początku poszczególnych treści są mini spisy treści, znacznie ułatwiające nawigację. I spis literatury, do której można sięgnąć, gdy poczujemy potrzebę głębszego poznania danego zagadnienia.

Dlaczego akurat te komentarze warto wziąć ze sobą na egzamin  z prawa cywilnego?  Przede wszystkim szczegółowość i porządek. Główne hasła są pogrubione, sam tekst jest czytelny, co sprawia, że łatwo znajdziemy to, czego szukamy, nawet w niecodziennym stresie.

Komentarze nafaszerowane są poglądami, orzecznictwem. To naprawdę solidne biblie i mam wrażenie, że naprawdę mogą nam pomóc w rozwiązaniu zagadki. Znane jest nam wszystkim powiedzenie, że gdzie zaczyna się problem, to kończy się komentarz… Nie jestem pewny, czy to sprawdzi się w tych pozycjach. One są naprawdę dobre.

Wady? Jedna – cena. Z drugiej strony trudno oczekiwać, by takie biblie prawnicze kosztowały grosze. Tym bardziej, że to Rolls Royce’y w swojej klasie. Jeśli ktoś poszukuje komentarzy co „cywila” i „kpc”, śmiało może zainwestować w oba tytuły.

Układ graficzny serii „Komentarze Kodeksowe” wydawnictwa C.H. Beck

 

Oba tytuły można zamówić na stronie wydawnictwa:

Tekst powstał we współpracy z blogiem „Kodeks Na Talerzu”