Pod koniec marca rozpoczną się egzaminy, będące zwieńczeniem aplikacji prawniczych. Do tego momentu pozostało jeszcze niemało czasu. Jak spożytkować go i z czego się uczyć do egzaminu adwokackiego, by robić to skutecznie? Zapraszam do prezentacji kolejnych pozycji wartych uwagi.

 

Pierwszą z nich jest czterotomowa seria książek „Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości”, wydana nakładem C.H. Beck. Składa się ona z:
1) Tom I: Akta cywilne i karne (Stefan Jaworski, Joanna Ablewicz, Tomasz Sadurski), cena: 169 zł, ponad 1000 stron.
2) Tom II: Akta gospodarcze i administracyjne (Daniel Kupryjańczyk, Ksenia Rzepka, Ewa Stawicka, Grzegorz Witczak), cena: 169 zł, prawie 700 stron.
3) Tom III: Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego (Kamil Gorzelnik), cena: 99 zł, ponad 200 stron.
4) Tom IV: Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa (Magda Matuszewska, Bożena Morawska, Katarzyna Prusak-Górniak, Anna Szymańska, Grzegorz Dąbrowski), cena: 129 zł, ponad 450 stron.

 

Ten komplet bez wątpienia jest idealny dla wszystkich, którzy mają zamiar zmierzyć się z egzaminem końcowym na swojej aplikacji. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Przywołana seria składa się z tomów odpowiadających poszczególnym częściom – dniom – egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej, karnej, gospodarczej, administracyjnej i etycznej.

Warto wspomnieć, że nie jest to „sucha teoria”. Nie można powiedzieć, że seria to zbiór orzeczeń, poglądów doktryny, niezwykle przydatnych w trakcie egzaminu, czy też samej praktyki zawodowej. Dwa pierwsze tomy to akta w prawdziwym tego słowa znaczeniu – możemy ćwiczyć rozumienie zastosowania konkretnych przepisów w praktyce, wyłapywać błędy i uczyć się je odpowiednio zarzucać w środkach odwoławczych. Możemy stworzyć własny domowy próbny egzamin adwokacki w bardzo prosty sposób. Mamy po 12 kazusów cywilnych i karnych, 19  z prawa gospodarczego (w tym umowy, pozwy, itp), 17 z prawa administracyjnego, 5 z etyki plus tzw. minikazusy z każdej wcześniej wymienionej działki prawa. Wszystkie oczywiście z rozwiązaniami. Znajdziemy także kazusy egzaminacyjne z lat poprzednich. Ciekawy jest również czwarty tom – inny niż poprzednie. Zawiera on m.in. wzory pism ze szczegółowym omówieniem z każdego bloku egzaminacyjnego – w tym apelacji, umów, skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym, czyli to, co musimy napisać na egzaminie…

Czym wyróżnia się sama seria? Przede wszystkim do każdego z tomów dołączony jest kod dający darmowy dostęp (do kwietnia 2018) do serwisu testy-prawnicze.pl. W tym serwisie mamy dostęp on-line do… akt, wzorów pism i kazusów!

Zaś jeśli o samą zawartość merytoryczną serii, to znajdziemy tutaj właściwie wszystko co tyczy się zagadnienia, którego dotyka dany tom. Czytelność? Jest jak najbardziej w porządku. Merytoryka? Tutaj również należą się pochwały autorom – wachlarz prezentowanej tematy prezentuje optymalny poziom. Podobnie jest z czytelnością. I ona nie zawodzi na żadnym z frontów.

 

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz – Krzysztof Pietrzykowski

Do tego pakietu niezbędnika aplikanta warto jeszcze dołączyć jeden tytuł, podany w podtytule tego wpisu. W rękach trzymam właśnie 5. wydanie komentarza, prawdziwą długo wyczekiwaną świeżynkę – rok wydania 2018, obejmujące takie kwestie, jak:

 • małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków),
 • pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziecka i władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem,
 • obowiązku alimentacyjnego,
 • małżeńskich ustrojów majątkowych (ustawowy, umowny, wspólność i rozdzielność majątkowa, a także przymusowy ustrój majątkowy),
 • opieki i kurateli (opieka nad małoletnim, nadzór nad sprawowaniem opieki, zwolnienie opiekuna i ustanie opieki, opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie),
 • rozwodu i separacji.

 

Co ważne, wydanie piąte uwzględnia tekst jednolity Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 9.3.2017 r. oraz zawiera omówienie wszystkich nowelizacji Kodeksu wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 • zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25.6.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1271) dotyczących zakazu ustanowienia kuratora dla ochrony praw osoby w przypadku gdy istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą, które weszły w życie 17.9.2016 r.
 • zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z 10.6. 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177), dotyczących obowiązku alimentacyjnego, zakresu wykonywania świadczeń alimentacyjnych w tym: świadczeń z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego; świadczeń, wydatków i innych środków finansowych związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej; świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, które weszły w życie 20.8.2016 r.
 • zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), dotyczących zamieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne), które weszły w życie 30.4.2016 r.

   

Poza tym komentarz obejmuje najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Cena? 329 złotych. Liczba stron? 1139. Do tego dostajemy zdrapkę z kodem, umożliwiających dostęp do wersji ujednoliconych takich aktów jak m.in.:
– Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
– Kodeksu cywilnego
– Prawa prywatnego międzynarodowego
– i innych.

Czy warto? Gdyby tak nie było, nic nie pisalibyśmy na ten temat!

 

Recenzja została przygotowana we współpracy z blogiem Kodeks Na Talerzu (www.kodeksnatalerzu.pl) i Wydawnictwem

C.H. Beck