Dziś czas na prawo handlowe (albo gospodarze – jak kto woli). Czyli prawo gospodarcze i przydatne książki. Warto tutaj zajrzeć do serii „Duże Komentarze Becka”, wydanej (i tu zaskoczenie!) przez wydawnictwo C.H. Beck. Trzy granatowe tomy plus jeden biały. Skąd ten rozdźwięk? O tym za chwilę.

Kodeks spółek handlowych. CH BeckW ramach przywołanej serii „Duże Komentarze Becka” – pod redakcją prof. Adama Opalskiego – ukazały się zaktualizowane trzy tomy:
– Tom IIIA (art. 301-392 KSH)
– Tom IIIB (art. 393-490 KSH)
– Tom IV (art. 491-633 KSH)

Tomy te dotyczą przepisów odnoszących się do spółki akcyjnej oraz do łączenia, podziału i przekształcenia spółek.

Zaraz, zaraz a gdzie artykuły 1-300 KSH? No właśnie. Tomy z tymi artykułami jeszcze się nie ukazały. Stąd moja dodatkowa propozycja – Komentarz pod redakcją Zbigniewa Jara, który będzie rozsądnym uzupełnieniem.

Ale po kolei! Każdy z przywołanych tomów kosztuje 349 zł. Sporo, to prawda. Ale jeśli spojrzy się na estetykę wydania i na zawartość, to można przymknąć na to oko. Twarda okładka, do tego układ charakterystyczny dla serii „Dużych Komentarzy” (czytelny, rozsądne formatowanie).

Kodeks spółek handlowych. CH BeckKodeks spółek handlowych. CH BeckKażdy artykuł zawiera spis treści. Do tego mamy komentarze z linkami do dodatkowej literatury i odwołaniami do różnych interpretacji danych przepisów. Przy tych tomach w oczy rzucił mi się jeszcze jeden szczegół. Książki są szyte – szew, który powoduje, że nie rozpadają się po kilku dniach w przeciwieństwie do książek „klejonych”.

I jeszcze jedna sprawa, o której bym zapomniał! Do każdego tomu dołączona jest zdrapka, dająca dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis. Choć w przypadku granatowych tomów (IIIA, IIIB i IV) zdrapki można sobie darować, gdyż ich ważność już wygasła. Za to komentarz Zbigniewa Jara posiada zdrapkę ważną do połowy czerwca 2018 roku.

 

Jeśli chodzi o szczegóły odnoszące się do każdego z tomów:

 • Komentarz jednotomowy r.pr. Zbigniewa Jary – beżowy – zawiera omówienie do wszystkich przepisów w kodeksie spółek handlowych – zarówno jeśli chodzi o spółki osobowe i jak kapitałowe. Uwzględnia również ostatnie zmiany w prawie w tym w szczególności:
  • ustawy z 28.11.2014 r., która zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek handlowych: jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • ustawy z 15.5.2015 r., która wyłącza odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w określonych przypadkach,
  • ustawy z 9.6.2016 r., która reguluje przepisy dot. zasad wynagradzania członków zarządu czy rady nadzorczej;
  • ustawy z 16.12.2016 r., która ma na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców
  • ustawy z 16.12.2016 r., która dotyczy zasad powoływania członków zarządu oraz określania wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki spółek kapitałowych,
  • ustawę z 11.5.2017 r. (druk sejmowy Nr 1092), która dostosowała użytą terminologię do zmienionej terminologii z niniejszego projektu ustawy (np. „sprawozdanie z badania” zamiast „opinia z badania”, „firma audytorska” zamiast „podmiot uprawniony do badania” itp.). Zmiany te wejdę w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  • ustawę z 21.4.2017 r. (druk sejmowy Nr 1230), której głównym założeniem jest wyeliminowanie możliwości korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i podniesienie w ten sposób bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do podpisywania umowy spółki z o.o., byłyby stosowane tylko kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, zawiązywanej w tym trybie, a także do złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
  • Jak sami widzicie są to zmiany bardzo świeże, a mimo to doczekały się już omówienia… Zakup to inwestycja na lata!
 • Tom III a – z serii granatowej zagłębia rozważania w szczególności odnoszących się do powstania spółki akcyjnej, pozycji akcjonariuszy i organów spółki akcyjnej. Uwzględnia on najnowsze orzecznictwo sądowe oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, obowiązujące od 1.1.2016 r.,
 • Tom III b – z serii granatowej opisuje w szczególności przepisy dotyczące walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, zmiany statutu, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, likwidacji i rozwiązania spółki akcyjnej oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej. Komentarz uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądowe oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, obowiązujące od 1.1.2016 r.,
 • Tom IV – z serii granatowej zawiera rozważania na temat problematyki restrukturyzacji spółek, łączenia spółek, podziału i przekształceń spółek, przepisów karnych w KSH.

 

Kodeks spółek handlowych. CH BeckCzy warto sięgnąć po te komentarze? Patrząc na merytorykę, cenę i jakość wykonania komentarzy – uważam, że tak. To solidna dawka wiedzy, która przyda się aplikantom radcowskim i adwokackim, a także prawnikom. Dla Was wszystkich ten zestaw to – cytując blogerki modowe – ewidentnie „must have”. Warto zainwestować w fundamenty wiedzy. A z tej inwestycji powinniście być zadowoleni.

 

Recenzja została przygotowana we współpracy z blogiem Kodeks Na Talerzu (www.kodeksnatalerzu.pl) i Wydawnictwem CH. Beck