RODO – brzmi jak tajemniczy szyfr. A czym właściwie jest? Rodo to po prostu unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – a dokładniej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dlaczego ostatnio jest prawniczym tematem numer 1?

Powód jest prosty – wejdzie ono w życie 25 maja 2018r. i z tego powodu wielu osobom spędza sen z powiek.
RODO wprowadza nowe reguły w zakresie m.in. przechowywania i przetwarzania danych osobowych, a także bolesne sankcje za ich nieprzestrzeganie nowo ustanowionych obowiązków.  Lekarstwem na to mogą być poniższe nowości wydawnicze wydawnictwa CH BECK.

 

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz

Redakcja: dr adw. Paweł Litwiński

 

Komentarz ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń RODO. Zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające rozpoczęcie stosowania przepisów nowego rozporządzenia. Zamieszczone odwołania do praktyki stosowania prawa na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych ułatwią przejście na nowy stan prawny.

 

Niezwykle pomocny do przyswojenia sobie podstawowych zasad przetwarzania, przechowywania danych i zgodności z prawem owego przetwarzania. Komentarz zawiera omówienie artykułów Rozporządzenia wraz z przytoczeniem jego treści. Dowiemy się z niego, że RODO dotyczy przedsiębiorców, poza pewnymi wyjątkami jak np. osoby fizyczne, które w działalności czysto osobistej lub domowej, bez związku z działalnością zawodową lub handlową przetwarzają dane osobowe – do tych osób RODO nie ma zastosowania.

Co więcej, zgodnie z tym komentarzem, bardzo jasno wyjaśniono procedurę zgłaszania naruszenia danych osobowych. Wiemy w jakim czasie zgłosić dane naruszenie, gdzie oraz do kogo. Podobnie, znajdziemy w nim rozważania na temat rejestru czynności przetwarzania oraz obowiązków informacyjnych. Komentarz dobrze opisuje również „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). Jak zwykle autorzy podają orzeczenia TSUE, które tłumaczą w praktyce, jak to prawo należy respektować.

Wreszcie – Komentarz dobrze opisuje odpowiedzialność osoby przetwarzającej dane. Powyższe łączy się z licznymi obowiązkami, które wprowadza RODO. Te ostatnie wywołują niemało kontrowersji, bowiem ciężko wskazać, jak będą one spełniane w praktyce. Komentarz  m.in. odnosi się również do wymogów umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Poza tym przeczytamy w Komentarzu o roli inspektora i administratora danych osobowych, karach pieniężnych, zasadach profilowania, uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane, czy warunkach wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prze dziecko.

 

 

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiej/adwokackiej/notarialnej/ komorniczej. Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej

Publikacja została podzielona na trzy części: pierwsza dotyczy danych osobowych w kancelarii prawnej i odpowiedzialności prawnika za naruszenie wymogów bezpieczeństwa IT,  druga przedstawia problemy bezpieczeństwa IT w kancelarii prawnej, a trzecia wykorzystywania systemów i narzędzi IT w pracy prawnika, jak Portal Informacyjny, EPU czy podpis elektroniczny.

Publikacja podchodzi do problemów ze strony praktycznej – odnosi się bowiem do kwestii choćby korzystania z poczty elektronicznej, strony internetowej kancelarii, kradzieży danych, ochrony tajemnicy zawodowej (która wiąże się z problemem właściwego zabezpieczenia danych osobowych i dokumentów), przechowywania danych w tzw. chmurze oraz o bezpieczeństwie serwera, sieci WiFi czy nadzorze nad dostępem do Internetu.

 

Autorzy nawiązują również do kontroli GIODO w kancelariach, których skutkiem było ujawnienie pewnych nieprawidłowości związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych. O samym RODO możemy przeczytać właśnie m.in. w kontekście prowadzenia kancelarii prawnej, odpowiedzialności prawników na podstawie RODO, rejestrze przetwarzania danych w kancelariach, inspektora danych, zabezpieczenia danych czy też obowiązków w związku z przetwarzaniem danych.

Co ważne, autorzy pozwalają na wykonanie testów, z których możemy się dowiedzieć, czy naprawdę musimy wdrażać wszystkie procedury bezpieczeństwa w kancelarii. Bo niekiedy ciężko jest obiektywnie stwierdzić, czy przykładowo prawnik tworzy zbiory danych… Po wykonaniu testu otrzymujemy porady, co zrobić, żeby uniknąć kłopotów. Do tego otrzymujemy garść wzorów (jak wzór rejestru czynności przetwarzana), grafik, rysunków, dzięki czemu problemy RODO i IT nie są takie straszne.

Jako gratis do tego tytułu otrzymujemy darmowy dostęp do poniższych aktów prawnych online od stycznia 2018r. do 5 stycznia 2019r. :

  • ustawy o radcach prawnych,
  • ustawy – Prawo o adwokaturze,
  • ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
  • ustawy – Prawo o notariacie,
  • ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawy – Prawo własności przemysłowej.
  • rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

 

 

Recenzja powstała we współpracy z blogiem KodeksNaTalerzu.pl i z wydawnictwem CH Beck.