Z czego się uczyć na egzamin adwokacki? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób. W końcu egzamin zbliża się wielkimi krokami. I właśnie z tej okazji przygotowałem kilka pozycji, niezbędnych w przygotowaniu do egzaminu na aplikację…

 

„Prawo rodzinne Dla sędziów i pełnomocników”

Zacznijmy od dwu tomów z Wydawnictwa C.H. Beck, wydanych w ramach serii „Praxis”. Pierwszy z tytułów, który trzymam w dłoniach to „Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników”. Pozycja potężna. Liczy łącznie ponad 1600 stron (wiem, wiem, na adeptach prawa nie robi to żadnego wrażenia). W środku mamy podział na cztery części:

+ Część A: Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego,

+ Część B: Wzory wniosków, pism procesowych, umowy i porozumienia z zakresu prawa rodzinnego,

+ Część C: Komentarz praktyczny dotyczący procedur stosowanych w sprawach rodzinnych,

+ Część D: Wzory orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego.

Cena: 329 zł.

 

Dodatkowo znajdziemy zdrapkę, dającą dostęp do Legalisa.Dostęp trwa od 20 października 2017 r. do 20 października 2018 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Prawa o aktach stanu cywilnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Ustawy o kosztach sądowych w prawach cywilnych
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

 

„Prawo pracy Dla sędziów i pełnomocników. 2. wydanie”

Drugi recenzowany tom to „Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. 2. wydanie”, liczący blisko 1500 stron. W przypadku tej pozycji również zastosowano podział na cztery części:

+ Część A: Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa pracy,

+ Część B: Wzory umów i pism z zakresu materialnego prawa pracy,

+ Część C: Komentarz praktyczny do procesowego prawa pracy,

+ Część D: Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy.

Cena: 299 zł.

 

Tutaj również dodatkowo znajdziemy zdrapkę, dającą dostęp do Legalisa. Dostęp trwa od 5 maja 2017 r .do 5 maja 2018 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Ustawy o organizacjach pracodawców
 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawy o społecznej inspekcji pracy
 • Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Ustawy o związkach zawodowych
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

 

Seria „Praxis”. PODUMOWANIE

Zaskakiwać może, że layout obu komentarzy jest ascetyczny, a przy tym czytelny. Przykłady są wyróżnione delikatnie szarym nagłówkiem. Podobnie jest z przytoczonym orzecznictwem i rubryką „Wskazówka praktyczna”. Właściwie to właśnie na tych trzech formach opierają się oba komentarze, co chyba jest dobrym rozwiązaniem, jeśli spojrzymy na stronę wydawnictwa, gdzie obie pozycje posiadają status „bestsellera”. Na początku każdego paragrafu mamy spis treści. Poza tym racjonalnym rozwiązaniem jest system wzajemnych odesłań pomiędzy poszczególnymi częściami. Dzięki tej pajęczynie poruszanie się po tak obszernych tomach jest zdecydowanie prostsze.

Czy książka jest warta uwagi? Wg Kodeksu Na Talerzu tak. Podobne recenzje znalazłem na forach internetowych. Niech to będzie najlepszy przyczynek do tego, by rozważyć zakup obu tytułów. Ale to jeszcze nie koniec recenzji na dziś.

+ Kliknij poniżej na drugą stronę tego artykułu! +